AVÍS LEGAL

 

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avis legal regula l’ús del nostra lloc web, el qual es titular XXXXXX. La navegació pel lloc web de xxxxx atribueix la condició d’usuari del mateix i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

Vostè s’obliga a fer un ús responsable del lloc web de conformitat amb las lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. Vostè respondrà davant a XXXXXXX o davant tercers, de qualsevol dels danys i prejudicis que poguessin causar-li com a conseqüència del incompliment de dita obligació.

2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

XXXXXXXX, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de servies de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa de que:

 • La seva raó social és: XXXXXXX
 • El seu CIF correspon al nº: XXXXXX
 • El domicili social es troba ubicat al: XXXXXXX

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents medis de contacte especificats en la política de privacitat.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb XXXXXXX  es consideraran eficaços, a tots els efectes, sempre i quan es realitzin pels medis especificats anteriorment.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis son d’accés lliure, no obstant, XXXXXXXX condiciona l’ús d’alguns serveis oferts en la seva web a la prèvia emplenament del corresponent formulari.

Vostè garanteix l’autenticitat i actualitat de tots aquelles dades que li comuniqui a XXXXXXXX i a no emprar-los per, entre d’altres:

 • Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’orde públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar erros o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de XXXXXXXX o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a traves dels quals XXXXXXXXX ofereix els seus serveis.
 • Intentar accedir a dades d’altres persones o àrees restringides dels sistemes informàtics de XXXXXX o de tercers i, en el seu cas, extraure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de XXXXXXXX o de tercers.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol mena i comunicació amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així como el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen un obra que la seva propietat pertany a xxxxxxxx, sense que puguin entendre’s com atorgats cap dels drets d’explotació sobre els mateixos, mes enllà de l’estrictament necessari pel correcte ús de la web

En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, copies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, nombres comercials o signes distintius de qualsevol mesa que apareguin en el lloc web son propietat de xxxxxxxxxxxx, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al mateix li atribueixi dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió, o comunicació publica dels continguts i qualsevol altra acte que no hagi sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment de un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre DUAMAR TRANSITOS Y ADUANAS SA dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a DUAMAR TRANSITOS Y ADUANAS SA. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pagina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà de abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre XXXXXXXXXX, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

XXXXXXXXX no es responsabilitzarà de l’ús que cadascú usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de las actuacions que realitzi en base als mateixos.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

XXXXXXXXXX exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i prejudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis s’ofereixen.
 • La presencia de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avis legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i de manera exemplificativa, XXXXXXXXXX no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat, personal i familiar i la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, XXXXXXXXXX declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web es exclusivament la de informar al usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. XXXXXXXXXX no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, invita o recomana la visita als mateixos, per el que tampoc serà responsable del resultat obtingut. XXXXXXXXXX no es responsabilitza del establiment de hipervincles per part de tercers.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas de que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstancies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol  contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en las pàgines web incloses o accessibles a traves del lloc web, deurà posar-se en contacta amb XXXXXXXXXX identificant-se degudament, especificant les suposes infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació es exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de XXXXXXXXXX, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competent els Jutjats i Tribunals mes propers a la seu de (Espanya).

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a traves del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, planes, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de las administracions publiques, que constitueixin l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendres-es  com una guia sense propòsit de validesa legal.